Privacyverklaring Fixlogic B.V.

Uw privacy is voor Fixlogic b.v. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij met uw gegevens omgaan.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Fixlogic B.V..

Afhandeling reparatie
Als u uw reparatie in de winkel aanmeldt, dan vraagt de medewerker u om uw naam, telefoonnummer en optioneel uw e-mailadres. Deze gegevens worden bij ons opgeslagen, samen met de informatie over uw horloge of sieraard en de beschrijving van de reparatie.

Mocht u uw e-mailadres hebben opgegeven, dan houden wij u via deze manier op de hoogte van de status van uw reparatie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
De winkel waar u uw reparatie heeft aangemeld en Fixlogic hebben inzicht in uw gegevens. Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Reclame
U ontvangt geen reclame of aanbieding mails van ons. Wij gebruiken uw gegeven enkel en alleen om te communiceren over uw reparatie. 

Bewaren van uw gegevens
De gegevens die u aan ons heeft opgegeven, worden door ons bewaard. Dit doen wij zodat wij in geval van garantie weten wanneer wij een reparatie hebben uitgevoerd en, als u een nieuwe reparatie aanmeldt, uw gegevens niet nogmaals hoeft op te geven.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze service wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
- het laten corrigeren van fouten
- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
- intrekken van toestemming
- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fixlogic.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor hun gegevens en procedures, bezoek https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Contactgegevens
Fixlogic B.V.
Schuijteskade 16
1621 DE Hoorn

Tel: 0229-700204
E-mail: info@fixlogic.nl

Kamer van Koophandel is 37.12.01.53

Laatst update: 29 mei 2018